Điều Khoản Sử Dụng

Trang web M88 Club cung cấp dịch vụ cá cược trực tuyến cho người dùng với những trải nghiệm giải trí hấp dẫn. Để đảm bảo quyền lợi và trách nhiệm của cả hai bên, người dùng cần tuân thủ các điều khoản sử dụng sau đây khi truy cập website: https://linktrangchum88.club/ 

Chấp Nhận Điều Khoản

Bằng việc truy cập và sử dụng trang web https://linktrangchum88.club/, người dùng đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện sử dụng này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ phần nào của điều khoản này, vui lòng không sử dụng trang web của chúng tôi.

Tài Khoản Người Dùng

  • Đăng Ký Tài Khoản: Người dùng phải cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ khi đăng ký tài khoản. Tài khoản chỉ được sử dụng bởi chính người đăng ký và không được chuyển nhượng cho bất kỳ ai khác.
  • Bảo Mật Tài Khoản: Người dùng có trách nhiệm bảo mật thông tin tài khoản và mật khẩu. Mọi hoạt động diễn ra dưới tài khoản của người dùng sẽ được coi là do chính người dùng thực hiện.
Điều khoản sử dụng
Điều khoản sử dụng

Quyền Sở Hữu Trí Tuệ

Mọi nội dung trên trang web https://linktrangchum88.club/, bao gồm nhưng không giới hạn ở văn bản, hình ảnh, video, và thiết kế, đều thuộc quyền sở hữu trí tuệ của M88 Club hoặc các bên cấp phép tương ứng. Việc sao chép, phân phối hoặc sử dụng trái phép các nội dung này sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.

Sử Dụng Dịch Vụ

  • Hợp Pháp: Người dùng phải đảm bảo rằng việc sử dụng dịch vụ và tài khoản trên M88 Club tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật hiện hành.
  • Cấm Hành Vi Gian Lận: Người dùng không được thực hiện bất kỳ hành vi gian lận, lừa đảo, hoặc lợi dụng lỗ hổng hệ thống để trục lợi. M88 Club có quyền tạm ngừng hoặc chấm dứt tài khoản của người dùng vi phạm.

Quyền và Trách Nhiệm của M88 Club

  • Thay Đổi Dịch Vụ: M88 Club có quyền thay đổi, cập nhật hoặc ngừng cung cấp bất kỳ dịch vụ nào vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước.
  • Bảo Mật Thông Tin: Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của người dùng và không chia sẻ cho bên thứ ba trừ khi có yêu cầu từ cơ quan pháp luật.

Giới Hạn Trách Nhiệm

Trong phạm vi tối đa mà pháp luật cho phép, M88 Club không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt, hoặc hậu quả nào phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng trang web hoặc các dịch vụ của chúng tôi.

Miễn Trừ Trách Nhiệm

Mọi thông tin và dịch vụ trên trang web M88 Club được cung cấp “như hiện có” mà không có bất kỳ đảm bảo nào, dù là rõ ràng hay ngụ ý. Chúng tôi không đảm bảo rằng trang web sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi.

Liên Kết Đến Trang Web Khác

Trang web M88 Club có thể chứa các liên kết đến các trang web khác. Chúng tôi không kiểm soát nội dung hoặc tính khả dụng của những trang web đó và không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng các trang web được liên kết.

Thay Đổi Điều Khoản

M88 Club có quyền thay đổi, điều chỉnh điều khoản sử dụng này vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước. Người dùng nên thường xuyên kiểm tra lại điều khoản này để đảm bảo họ hiểu và đồng ý với các điều khoản hiện hành.

Nếu người dùng có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về điều khoản sử dụng của M88 Club, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ: