Miễn Trừ Trách Nhiệm

Chính sách miễn trừ trách nhiệm này bao gồm các điều khoản giới hạn trách nhiệm của M88 Club với người dùng khi truy cập website: https://linktrangchum88.club/. Chúng tôi khuyến khích bạn đọc kỹ và hiểu rõ các điều khoản trong chính sách này để đảm bảo quyền lợi của mình khi sử dụng dịch vụ của M88 Club.

Tính Chính Xác của Thông Tin

Mặc dù chúng tôi nỗ lực đảm bảo rằng thông tin trên trang web là chính xác và cập nhật, M88 Club không đảm bảo hoặc cam kết về tính chính xác, đầy đủ hoặc cập nhật của bất kỳ thông tin nào trên trang web. Người dùng nên tự xác minh các thông tin trước khi thực hiện bất kỳ hành động nào dựa trên thông tin được cung cấp.

Chính sách miễn trừ trách nhiệm
Chính sách miễn trừ trách nhiệm

Tính Sẵn Có của Dịch Vụ

Chúng tôi không đảm bảo rằng trang web và các dịch vụ sẽ luôn hoạt động mà không có sự gián đoạn, chậm trễ hoặc lỗi. M88 Club có quyền tạm ngừng hoặc ngừng cung cấp trang web và các dịch vụ vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước.

Nội Dung Bên Thứ Ba

Trang web M88 Club có thể chứa các liên kết đến các trang web bên thứ ba. Các liên kết này được cung cấp để tiện lợi cho người dùng và không biểu thị sự xác nhận hoặc chấp thuận của M88 Club đối với nội dung của các trang web đó. Chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc chính sách bảo mật của các trang web bên thứ ba.

Rủi Ro Cá Nhân

Việc truy cập và sử dụng trang web của M88 Club hoàn toàn do người dùng tự chịu rủi ro. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc truy cập hoặc sử dụng trang web, bao gồm nhưng không giới hạn đến các lỗi phần mềm, vi rút hoặc các yếu tố gây hại khác có thể ảnh hưởng đến hệ thống máy tính của người dùng.

Hạn Chế Trách Nhiệm

Trong phạm vi tối đa mà pháp luật cho phép, M88 Club và các bên liên quan không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thiệt hại nào (bao gồm nhưng không giới hạn đến thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt, hoặc hậu quả) phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng trang web hoặc các dịch vụ của chúng tôi.

Thay Đổi Chính Sách

M88 Club có quyền thay đổi, điều chỉnh chính sách miễn trừ trách nhiệm này vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước. Các thay đổi sẽ có hiệu lực ngay khi được đăng tải trên trang web. Người dùng nên thường xuyên kiểm tra lại chính sách này để đảm bảo họ hiểu và đồng ý với các điều khoản hiện hành.

Quyền và Trách Nhiệm của Người Dùng

Người dùng có trách nhiệm tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành và các điều khoản sử dụng của M88 Club khi truy cập và sử dụng trang web. Bất kỳ hành vi vi phạm nào có thể dẫn đến việc tạm ngừng hoặc chấm dứt tài khoản của người dùng mà không cần thông báo trước.

Liên Hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về chính sách miễn trừ trách nhiệm của M88 Club, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin dưới đây: